• تریدر ویو -
  • سامانه تحلیل و رصد بازار سرمایه

سبدبان

سبدبان کمک می کند تا پس از خرید سهام نیز با روند سهم خود همراه باشید و سهام موجود در پورتفوی خود را رصد نمایید.

پس از یافتن سهام مناسب تریدر با مسائل گوناگونی مواجه می شود. آیا باید به یک معامله موفق افزود؟ آیا باید از معامله خارج شد و یا سیاست ذخیره سود را در انتخاب کرد؟